Staalplaatbetonvloeren

Staalplaten voor betonvloeren vervullen een dubbele functie. In eerste instantie, tijdens de stortfase, dienen zij als bekisting en na verharding van het beton kan de plaat volledig dienst doen als onderwapening.
Een bijkomend voordeel is het lage gewicht van een dergelijke vloerconstructie.

Esnacom B.V. verzorgd voor deze vloeren de levering, de montage, alsmede de benodigde berekeningen en het tekenwerk. Tevens kunnen wij u adviseren inzake de bovenwapening en de eventuele benodigde stempels tijdens het storten.

De vloerplaten zijn leverbaar in verschillende types. Het gebruik van eventuele stempels tijdens het storten is afhankelijk van de overspanning, de dikte van de vloer en de hoogte c.q. sterke van de toe te passen vloerplaat. Onderstaan enkele voorbeelden van de mogelijkheden, andere types zijn op aanvraag leverbaar.

Principe doorsnede van een staalplaatbetonvloer. De hoogte ismede afhankelijk van de toe te passen staalplaat. In bepaalde gevallen moet er ook een onderwapening worden toegepast.